برگزاری اولین جلسه شورای سیاستگذاری نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های پژوهشی سال1398

۱۰ آذر ۱۳۹۸ ۰۸:۳۰:۳۱ ق.ظ

برگزاری اولین جلسه شورای سیاستگذاری نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های پژوهشی سال1398