جلسه تعامل و همفکری با حضور معاون محترم پژوهش مجتمع آموزش عالی فقه (حجتیه)

۱۱ آذر ۱۳۹۸ ۱۲:۵۳:۲۲ ب.ظ

جلسه تعامل و همفکری با حضور معاون محترم پژوهش مجتمع آموزش عالی فقه (حجتیه)