برگزاری جلسه کمیته اجرایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی المصطفی ص در ستاد مرکزی

۱۲ آذر ۱۳۹۸ ۰۱:۵۰:۴۹ ب.ظ

برگزاری جلسه کمیته اجرایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی المصطفی (ص) در ستاد مرکزی