درباره ما

مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص)

مرکز بين‌المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص) ، وابسته به معاونت پژوهشي جامعة المصطفي(ص) العالمية، با هدف ترويج و گسترش معارف اسلامي و نشر کتاب‌هاي مورد نياز داخل و خارج از کشور در حوزه علوم اسلامي و انساني، از سال 1379 آغاز به کار نموده و مفتخر است تاکنون 1320 عنوان کتاب چاپ اول در 28 زبان و 25 موضوع منتشر کرده است که بعضي از آنها به چاپ سيزدهم نيز رسيده است. 345 عنوان از اين آثار آموزشي و 957 عنوان پژوهشي مي‌باشد.

مراحل نشر آثار در مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص)به شرح زیر است

1. پذیرش اثر: نخست فایل ديجيتال کتاب، توسط اداره کل امور پژوهشی معاونت پژوهش جامعة المصطفی(ص)  العالميه دریافت می‌شود و در صورت منطبق بودن مطالب کتاب با اهداف جامعة المصطفی(ص)العالميه، به شورای ممیزه نشر فرستاده می‌شود.

2. شورای ممیزه نشر: کتاب پس از تأیید داوری، برای تصمیم‌گيري نهایی، وارد جلسه شورا شده و پس از تأیید و تعیین خط‌ مشی، در اختیار واحد انتشارات، برای انجام کارهای چاپ قرار می‌گیرد.

3. بخش انتشارات: در این بخش، آثار تأیید شده توسط شورای ممیزه نشر، به بخش ویرایش، صفحه‌آرایی و طراحی سپرده شده و سپس با نظارت دقیق، برای چاپ و نشر به چاپخانه تحویل می‌گردد.